REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.inveo.com.pl

Właścicielem sklepu internetowego sklep.inveo.com.pl jest:

INVEO s.c. A.Skoczylas, S.Darmofał 

ul. Rzemieślnicza 21, 43-340 Kozy 

NIP PL 937-257-71-08

REGON 241006467

Alior Bank Spółka Akcyjna, Konto 52 2490 0005 0000 4500 5866 5042


 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.INVEO s.c. A.Skoczylas, S.Darmofał zwana dalej także „sprzedającym” prowadzi sprzedaż towarów osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, z wyłączeniem konsumentów w rozumieniu art. 22¹  K.C.,  poprzez sieć Internet w ramach sklep.inveo.com.pl zwanego dalej także „sklepem” 

2.Inveo s.c. A.Skoczylas, S.Darmofał nie jest płatnikiem VAT na terytorium Wielkiej Brytanii. Z tego względu zamówienia o wartości poniżej 135,00 GBP złożone przez osoby fizyczne z dostawą do Wielkiej Brytanii będą automatycznie anulowane. 

3.Działalność sklepu nie jest ograniczona terytorialnie tylko do terenu Polski 

4.Językiem obowiązującym w sklepie jest język polski. Umowy zawierane są w języku polskim.  

5.Nazwy producentów i marki fabryczne prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych. 

6.Wskazane ceny towarów są cenami orientacyjnymi i można je negocjować kontaktując się z wybranym handlowcem za pomocą adresu e-mail, lub telefonicznie w trakcie składania zamówienia. 

7.Konsultacja telefoniczna możliwa jest w godzinach pracy biura, od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00.

8.Klient ma prawo odstąpić od umowy i dokonać zwrotu zamówionego towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny.


II. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 

1.Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sklepu internetowego 
sklep.inveo.com.pl wypełniając formularz zamówienia umieszczony na stronie. 

2.Złożenie zamówienia jest możliwe po akceptacji regulaminu sklepu internetowego i Polityki prywatności. 

3.Ceny na stronach sklepu podawane są w wartościach netto. Są to ceny orientacyjne i można je negocjować kontaktując się z wybranym handlowcem za pomocą adresu e-mail, lub telefonicznie w momencie składania zamówienia. 

4.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Ostateczna cena oraz sposób płatności zostaną wskazane w przesłanym Zamawiającemu drogą elektroniczną potwierdzeniu zamówienia w ciągu 24 h liczonych od godziny 8.00 najbliższego dnia roboczego z wyłączeniem soboty, po dniu w którym złożono zamówienie. 

5.Koszty transportu zależne są od wysokości kwoty składanego zamówienia i wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy. Ostateczny koszt transportu zostanie wskazany w przesłanym drogą elektroniczną  potwierdzeniu zamówienia. 

6.Zamawiający jest uprawniony do rezygnacji z zamówienia w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia zamówienia.    

7.Zamówienie nie zostanie zrealizowane w wypadku podania niewłaściwych bądź niekompletnych danych przez Zamawiającego. 

8.Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie upływu przysługującemu zamawiającemu terminu do rezygnacji z zamówienia, zgodnie z punktem II.6 niniejszego regulaminu.   

9.Czas realizacji zamówienia wynosi średnio 3 dni robocze. W wyjątkowych sytuacjach może się wydłużyć do 10-20 dni roboczych. 

10. Określenie statusu towaru jako "Dostępny" oznacza, że znajduje się w ofercie Producenta i nie jest tożsamy z fizycznym stanem magazynu. 

 


III. WARUNKI ORAZ KOSZTY DOSTAWY


1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Zamawiającego sposób.

2. Zamawiane towary dostarczane są za pośrednictwem zaufanej firmy kurierskiej. 

IV. PŁATNOŚCI

1. Obowiązują dwa rodzaje płatności za zamówione towary: 

a)przedpłata – płatność przelewem po akceptacji przez zamawiającego potwierdzenia zamówienia wysłanego przez sklep.inveo.com.pl, a przed wysłaniem towaru do Zamawiającego. Płatność należy uregulować na konto sprzedającego podane poniżej a w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia oraz nazwisko  zamawiającego. 

b)przesyłka za pobraniem – płatność następuje przy odbiorze towaru 

 

V. FAKTURY VAT

 

 1. Faktura VAT zostanie wystawiona na wyraźne żądanie zamawiającego po podaniu następujących danych w formularzu: nazwy firmy, adresu oraz numeru NIP zgodnie ze stanem rzeczywistym.

 

VI. REKLAMACJE

 

1.Wszelkie produkty sprzedawane poprzez sklep.inveo.com.pl są produktami sprawnymi. Produkty fabrycznie nowe posiadają gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Produkty używane posiadają gwarancję tylko w indywidualnych przypadkach, wyraźnie wskazanych przez sprzedającego. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta oraz na życzenie mogą zostać wysłane przed zakupem pocztą elektroniczną. 

2.W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych  sklep gwarantuje ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. W przypadku wyczerpania zapasów, sklep gwarantuje zamianę na inne produkty bądź zwrot ekwiwalentu pieniężnego w wysokości zamówionego towaru. O zamianie na inny produkt lub o zwrocie ekwiwalentu decyduje sprzedający. 

3.Jeżeli po otrzymaniu towaru klient zauważy w nim wady techniczne lub inne niesprawności towar w ramach reklamacji należy odesłać wraz z fakturą zakupu oraz kartą gwarancyjną na adres: 

INVEO s.c. A.Skoczylas, S.Darmofał

ul. Rzemieślnicza 21, 43-340 Kozy

4.Koszty wysyłki reklamowanego towaru zostaną zwrócone klientowi zaraz po rozpatrzeniu reklamacji. 

5.Gwarancja produktów nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz m. in. podczas transportu. Prosimy uprzejmie o sprawdzenie paczki w obecności kuriera. 

6.W przypadku uszkodzenia urządzenia w trakcie eksploatacji w okresie gwarancyjnym prosimy o kontakt telefoniczny z serwisem, przed wysyłką towaru w ramach naprawy gwarancyjnej. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.Sklep działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dostęp do danych osobistych ma jedynie firma INVEO, która nie odstępuje tych informacji podmiotom trzecim. Wszyscy Klienci mają dostęp do swoich danych – mogą je weryfikować, modyfikować i usuwać. 

Więcej zawiera Polityka prywatności sklepu. 

2.Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 oraz art. 543 K.C.. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów. 

3.W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4.Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy regulamin. 

5.Wszelkie spory wynikające z funkcjonowaniem sklepu, a w szczególności związane z realizacją uprawnień i obowiązków Zamawiającego lub sprzedającego rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd w Bielsku-Białej. 

6.Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego jest sprzedający lub jego lub dostawcy. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów.